מדוע זה נחוץ?

  • תשאול ממליצים מהווה כלי סינון חשוב ביותר בתהליך המיון, ולעיתים הוא בעל משקל מכריע בקבלת החלטה באשר למועמד מוביל.
  • תשאול ממליצים, הנעשה כהלכה, יכול לשפוך אור ולסייע במקרים שבהם יש התלבטות בין כמה מועמדים לתפקיד.
  • ביכולתו ללמד אותנו רבות על המועמד שלנו- כישוריו, יתרונותיו וקשייו.
  • באמצעות מידע המתקבל מן הממליצים, נוכל לגבש ראייה מציאותית יותר אודות המועמד ואודות התאמתו לתפקיד אליו הוא מיועד, וכך, להגדיל את הסיכויים לקלוט מועמד אשר יצליח וישתלב היטב בתפקיד ובארגון.

המלצה טלפונית- כן או לא?

מחקרים מגלים כי המלצות המתקבלות באמצעות מכתב, או דרך הטלפון, אינן נחשבות לכלי תקף. כיום, יש פחות ופחות שימוש במכתבי המלצה. אולם, בארגונים רבים תשאול ממליצים מתבצע באמצעות הטלפון.

מדוע מכתבי המלצה ותשאול ממליצים באמצעות הטלפון אינם אפקטיביים?

- לרוב אין מדובר בראיון מובנה
- יש קושי בתיעוד המידע
- יש קושי בדירוג ובהשוואה בין מועמדים
- יש קושי להשוות בין ממליצים
- יש בזבוז של זמן יקר ומשאבים
- יש קושי להשיג מידע תקף!!
גם מראיינים מנוסים מדווחים על קושי להשיג מידע מאוזן ובעל ערך אמיתי, ובכך מתקשים לקבל תמונה אמיתית על יכולות המועמד, יתרונותיו וחסרונותיו. המידע המתקבל דל, ולעיתים רבות, אף חסר משמעות.
אופייני למצוא: ממליצים שחשים צורך "לא לפגוע במועמד" ומוסרים חוות-דעת שטחית וחד-מימדית. אחרים, גם אם בכנות ומתוך רצון טוב, מדווחים על הקשיים של המועמד, אך לא אחת, באופן מוגזם, אשר מאפיל מאד על יתרונות המועמד, ובכך מזיקים לו.

עקרונות ומתודולוגיה של מערכת Review

מערכת Review ממליצים נבנתה מתוך חשיבה מעמיקה, עם דגש משמעותי על קיום תהליך הוגן והתייחסות אישית, כנה ורגישה- הן כלפי המועמד והן כלפי הממליץ.
סטנדרטיזציה- שימוש בשאלון מובנה, תקף ומהימן, עם שאלות "פתוחות", "שאלות סגורות", ציון על-פני מדדים קשיחים וטכניקה של "בחירה כפויה" המאלצת את הממליץ להתייחס למגוון יכולות.
שמירה ושימוש במידע כתוב והשוואתי- עיבוד של פידבק ממספר ממליצים בו-זמנית, והשוואה בין מועמדים, ליצירת כלי תומך החלטה.